บทวิเคราะห์หุ้น โดย Settrade

20/10/17-00:00    APTargetPrice =10.0 | EPS = 0.89 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    BANPUTargetPrice =26.0 | EPS = 1.72 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    BAYTargetPrice =41.0 | EPS = 3.19 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    BBLTargetPrice =214.0 | EPS = 17.1 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    BDMSTargetPrice =21.0 | EPS = 0.63 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    BJCTargetPrice =60.0 | EPS = 1.29 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    CPALLTargetPrice =84.0 | EPS = 2.17 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    CPFTargetPrice =25.0 | EPS = 1.28 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    DELTATargetPrice =72.0 | EPS = 4.8 | Recommendation = Sell
20/10/17-00:00    DIFTargetPrice =16.3 | EPS = 0.99 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    DTACTargetPrice =38.0 | EPS = 0.83 | Recommendation = Sell
20/10/17-00:00    EATargetPrice =40.0 | EPS = 1.19 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    GFPTTargetPrice =20.4 | EPS = 1.5 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    HMPROTargetPrice =15.0 | EPS = 0.36 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    ILINKTargetPrice =15.3 | EPS = 0.68 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    IVLTargetPrice =47.5 | EPS = 3.07 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    KBANKTargetPrice =253.0 | EPS = 17.83 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    LPHTargetPrice =9.7 | EPS = 0.23 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    MCSTargetPrice =18.6 | EPS = 1.16 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    MINTTargetPrice =44.15 | EPS = 1.23 | Recommendation = Buy on Weakness
20/10/17-00:00    PRINTargetPrice =1.7 | EPS = 0.22 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    PRMTargetPrice =16.2 | EPS = 0.51 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    PSLTargetPrice =14.1 | EPS = -0.01 | Recommendation = Trading Buy
20/10/17-00:00    PTTEPTargetPrice =107.0 | EPS = 7.12 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    PTTGCTargetPrice =98.0 | EPS = 7.75 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    RSTargetPrice =24.0 | EPS = 0.27 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    SATTargetPrice =21.0 | EPS = 1.58 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    SCBTargetPrice =182.0 | EPS = 14.01 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    SCCTargetPrice =512.0 | EPS = 49.71 | Recommendation = Neutral
20/10/17-00:00    SEAFCOTargetPrice =18.99 | EPS = 0.69 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    TCAPTargetPrice =53.0 | EPS = 5.93 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    TISCOTargetPrice =97.0 | EPS = 7.73 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    TMBTargetPrice =3.2 | EPS = 0.2 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    TNPTargetPrice =3.0 | EPS = 0.08 | Recommendation = Buy
20/10/17-00:00    TUTargetPrice =20.0 | EPS = 1.07 | Recommendation = Hold
20/10/17-00:00    UNIQTargetPrice =21.2 | EPS = 0.83 | Recommendation = Buy
20/10/17-14:00    BAY - Buy : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
20/10/17-14:00    SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-10:49    PTTEP - TBuy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
20/10/17-10:48    LPN - T-Buy : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - LPN
20/10/17-10:48    SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-10:47    BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-10:45    ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS
20/10/17-09:58    BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-09:55    IHL - บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) - IHL
20/10/17-09:51    DTAC - Buy : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - DTAC
20/10/17-09:48    GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - GLOBAL
20/10/17-09:48    BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) - BCH
20/10/17-09:47    SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-09:46    BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-09:38    SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-09:37    GFPT - ทยอยซื้อ : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - GFPT
20/10/17-09:34    BBL - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-09:33    BAY - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
20/10/17-09:20    PTTEP - TBuy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
20/10/17-18:33    TFEX REPORT 20 ตุลาคม 2560
20/10/17-18:30    สรุปภาวะตลาดเงินตลาดทุนรายสัปดาห์
20/10/17-18:04    Dr. Gold Tonight - GOLD ANALYSIS : 20/10/2017
20/10/17-17:28    NIGHT UPDATE - Gold Futures - Commodity Derivatives Daily Research : 20/10/2017
20/10/17-17:20    Gold Futures (Night Session) : 20/10/2017
20/10/17-17:14    Dual Momentum Model : 20/10/2017
20/10/17-16:51    Night session: วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
20/10/17-16:41    เศรษฐกิจจีนเติบโตต่อเนื่อง จับตาการปฏิรูปในช่วงข้างหน้า
20/10/17-16:05    Night Trade Report : 20/10/2017
20/10/17-14:00    BAY - Buy : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
20/10/17-14:00    SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-13:45    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 ตุลาคม 2560
20/10/17-13:19    KTZ-Derivatives (ภาคบ่าย) วันที่ 20 ต.ค. 2560
20/10/17-13:19    Daily Trading Strategy PM : 20/10/2017
20/10/17-13:18    วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ต.ค. 2017
20/10/17-10:49    PTTEP - TBuy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
20/10/17-10:48    LPN - T-Buy : บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - LPN
20/10/17-10:48    SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-10:47    BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-10:45    ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS
20/10/17-10:44    SMART PICK : 20/10/2017
20/10/17-10:36    Traders Spectrum : 20/10/2017
20/10/17-10:35    Daily Trading Focus : 20/10/2017
20/10/17-10:35    Derivatives Focus : 20/10/2017
20/10/17-10:25    Morning SET50 Index Futures : 20/10/2017
20/10/17-10:24    ZOOM : 20/10/2017
20/10/17-10:24    Dr. Gold Morning - GOLD ANALYSIS : 20/10/2017
20/10/17-09:58    Talk the Walk บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค : 20/10/2017
20/10/17-09:58    BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-09:56    Trends & Turns : 20/10/2017
20/10/17-09:55    IHL - บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) - IHL
20/10/17-09:54    Tiger In-Trend Morning 20/10/2017
20/10/17-09:54    Tiger Signals 20/10/2017
20/10/17-09:53    Equity Play of the day : 20/10/2017
20/10/17-09:52    AT THE Open (#ATO) : 20/10/2017
20/10/17-09:51    DTAC - Buy : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - DTAC
20/10/17-09:50    Derivative Analysis : 20/10/2017
20/10/17-09:49    Tiger TFEX (Morning) 20/10/2017
20/10/17-09:49    Thailand economy : 20/10/2017
20/10/17-09:48    GLOBAL - บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - GLOBAL
20/10/17-09:48    BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) - BCH
20/10/17-09:47    SCB - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-09:46    BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-09:46    Thailand in focus : 20/10/2017
20/10/17-09:40    Derivatives Delivery : 20/10/2017
20/10/17-09:39    Daily Strategy : 20/10/2017
20/10/17-09:39    ASL Daily Market Trend 20 Oct 2017
20/10/17-09:38    SCB - Buy : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
20/10/17-09:37    GFPT - ทยอยซื้อ : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - GFPT
20/10/17-09:36    Daily Market Monitor : 20/10/2017
20/10/17-09:36    Derivatives Insight : 20/10/2017
20/10/17-09:35    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/10/2017
20/10/17-09:34    BBL - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
20/10/17-09:33    BAY - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
20/10/17-09:32    Stock calendar & Change of Management holdings report : 20/10/2017
20/10/17-09:31    Retail Market Monitor : 20/10/2017
20/10/17-09:20    PTTEP - TBuy : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - PTTEP
20/10/17-09:19    Market Outlook : 20/10/2017
20/10/17-09:18    Stock Trading : 20/10/2017
20/10/17-09:16    Money Wizard - October 20, 2017
20/10/17-09:15    Thailand Daily Focus : 20/10/2017
20/10/17-09:13    Derivatives Outlook : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
20/10/17-09:06    YLG DAILY UPDATE - Commodity Derivatives Daily Research : 20/10/2017
20/10/17-09:05    ASL Fundamental Talk 20 Oct 2017
20/10/17-08:59    Chart Insight Morning ,20 Oct 2017
20/10/17-08:58    แนวโน้มราคาโลหะมีค่า : 20/10/2017
20/10/17-08:55    ASL Technical Section 20 Oct 2017
20/10/17-08:50    มุมตอบคำถามทองคำ : 20/10/2017
20/10/17-08:49    Single Stock Futures - TASCOZ17 : 20/10/2017
20/10/17-08:49    Single Stock Futures - IVLZ17 : 20/10/2017
20/10/17-08:48    Single Stock Futures - AOTZ17 : 20/10/2017
20/10/17-08:48    SET 50 Futures : 20/10/2017
20/10/17-08:47    Morning Strategy Gold Futures : 20/10/2017
20/10/17-08:40    The NEW Early Bird : 20/10/2017
20/10/17-17:14    Dual Momentum Model : 20/10/2017
20/10/17-13:45    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 20 ตุลาคม 2560
20/10/17-13:19    Daily Trading Strategy PM : 20/10/2017
20/10/17-13:18    วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 20 ต.ค. 2017
20/10/17-10:44    SMART PICK : 20/10/2017
20/10/17-10:35    Daily Trading Focus : 20/10/2017
20/10/17-10:24    ZOOM : 20/10/2017
20/10/17-09:56    Trends & Turns : 20/10/2017
20/10/17-09:54    Tiger In-Trend Morning 20/10/2017
20/10/17-09:53    Equity Play of the day : 20/10/2017
20/10/17-09:52    AT THE Open (#ATO) : 20/10/2017
20/10/17-09:49    Thailand economy : 20/10/2017
20/10/17-09:46    Thailand in focus : 20/10/2017
20/10/17-09:39    Daily Strategy : 20/10/2017
20/10/17-09:39    ASL Daily Market Trend 20 Oct 2017
20/10/17-09:35    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 20/10/2017
20/10/17-09:31    Retail Market Monitor : 20/10/2017
20/10/17-09:19    Market Outlook : 20/10/2017
20/10/17-09:16    Money Wizard - October 20, 2017
20/10/17-09:15    Thailand Daily Focus : 20/10/2017
20/10/17-08:59    Chart Insight Morning ,20 Oct 2017
20/10/17-08:40    The NEW Early Bird : 20/10/2017
20/10/17-10:36    Traders Spectrum : 20/10/2017
20/10/17-09:58    Talk the Walk บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค : 20/10/2017
20/10/17-09:54    Tiger Signals 20/10/2017
20/10/17-09:36    Daily Market Monitor : 20/10/2017
20/10/17-09:18    Stock Trading : 20/10/2017
20/10/17-08:55    ASL Technical Section 20 Oct 2017
20/10/17-09:32    Stock calendar & Change of Management holdings report : 20/10/2017
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น