บทวิเคราะห์หุ้น โดย Settrade

22/06/17-00:00    AMATATargetPrice =22.0 | EPS = 1.36 | Recommendation = Buy
21/06/17-00:00    CENTELTargetPrice =45.0 | EPS = 1.55 | Recommendation = Buy
22/06/17-00:00    CFRESHTargetPrice =6.8 | EPS = 0.63 | Recommendation = Neutral
22/06/17-00:00    COM7TargetPrice =15.0 | EPS = 0.45 | Recommendation = Buy
22/06/17-00:00    IVLTargetPrice =46.0 | EPS = 2.65 | Recommendation = Buy
22/06/17-00:00    KSLTargetPrice =4.85 | EPS = 0.33 | Recommendation = Sell
22/06/17-00:00    PSHTargetPrice =29.0 | EPS = 2.9 | Recommendation = Buy
22/06/17-00:00    SPALITargetPrice =29.0 | EPS = 3.16 | Recommendation = Outperform Market
22/06/17-00:00    TIPCOTargetPrice =51.45 | EPS = 2.32 | Recommendation = Buy
22/06/17-00:00    TKSTargetPrice =17.4 | EPS = 1.08 | Recommendation = Buy
22/06/17-00:00    TMBTargetPrice =2.5 | EPS = 0.19 | Recommendation = Buy
22/06/17-14:40    KBANK - Buy : KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - KBANK
22/06/17-10:52    AMA - บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) - AMA
22/06/17-10:47    TIPCO - Buy : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - TIPCO
22/06/17-10:41    COM7 - Buy : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - COM7
22/06/17-08:57    NWR - Hold : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - NWR
22/06/17-08:55    TKS - Buy : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - TKS
22/06/17-17:15    Dr. Gold Tonight - GOLD ANALYSIS : 22/06/2017
22/06/17-16:27    Gold Futures (Night Session) : 22/06/2017
22/06/17-16:26    Night Trade Report : 22/06/2017
22/06/17-16:08    Evening Report Gold Futures Glitter Gold : 22/06/2017
22/06/17-15:54    NIGHT REPORT GOLD INVESTMENT : 22/06/2017
22/06/17-15:20    คาดปี 2560 ปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกไทยไป CLMV โต 4 - 9%: เมียนมาน่าจะขยายตัวโดดเด่น
22/06/17-14:40    KBANK - Buy : KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - KBANK
22/06/17-14:06    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 มิถุนายน 2560
22/06/17-13:49    Chart Insight Afternoon , 22 Jun 2017
22/06/17-13:01    แนวโน้มตลาดวันนี้ : 22/06/2017
22/06/17-13:01    Derivatives Delivery : 22/06/2017
22/06/17-13:00    วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 มิ.ย. 2017
22/06/17-12:43    Daily Trading Strategy PM : 22/06/2017
22/06/17-12:32    บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) - UWC
22/06/17-12:29    บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) - XO
22/06/17-12:28    บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) - WINNER
22/06/17-12:27    บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - 2S
22/06/17-12:26    บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) - UKEM
22/06/17-12:25    บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) - UBIS
22/06/17-12:24    บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - UAC
22/06/17-12:23    บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) - TVT
22/06/17-12:22    บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - TPCH
22/06/17-12:22    บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) - TRT
22/06/17-12:22    บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) - TVD
22/06/17-12:21    บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) - TPAC
22/06/17-12:20    บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) - TNP
22/06/17-12:19    บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - UREKA
22/06/17-12:18    บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) - TMILL
22/06/17-12:17    บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - TMI
22/06/17-12:17    บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - TMC
22/06/17-12:16    บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) - TM
22/06/17-12:16    บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) - TACC
22/06/17-12:15    บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TAKUNI
22/06/17-12:14    บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - THANA
22/06/17-12:13    บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - SWC
22/06/17-12:13    บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) - SR
22/06/17-12:12    บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) - TNDT
22/06/17-11:58    บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - SPA
22/06/17-11:57    บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) - SELIC
22/06/17-11:57    บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) - SEAOIL
22/06/17-11:56    บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) - SE
22/06/17-11:55    บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) - RWI
22/06/17-11:54    บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - SALEE
22/06/17-11:54    บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - SANKO
22/06/17-11:53    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) - RP
22/06/17-11:53    บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - QTC
22/06/17-11:52    บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) - SPVI
22/06/17-11:51    บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - PSTC
22/06/17-11:50    บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - PPS
22/06/17-11:50    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) - PPM
22/06/17-11:49    บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) - PJW
22/06/17-11:49    บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) - PDG
22/06/17-11:48    บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) - PHOL
22/06/17-11:48    บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) - PIMO
22/06/17-11:47    บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) - PCA
22/06/17-11:47    บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) - OTO
22/06/17-11:46    บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) - QLT
22/06/17-11:43    บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) - NVD
22/06/17-11:42    บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) - NETBAY
22/06/17-11:42    บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหำชน) - NDR
22/06/17-11:41    บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - NCL
22/06/17-11:41    บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) - MM
22/06/17-11:40    บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MOONG
22/06/17-11:39    บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - MPG
22/06/17-11:39    บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - MGT
22/06/17-11:37    บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) - MBAX
22/06/17-11:36    บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) - OCEAN
22/06/17-11:36    บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) - LDC
22/06/17-11:35    บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - KOOL
22/06/17-11:34    บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) - KIAT
22/06/17-11:34    บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) - KCM
22/06/17-11:32    บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - JUBILE
22/06/17-11:32    บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) - K
22/06/17-11:29    บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) - KASET
22/06/17-11:27    บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - JSP
22/06/17-11:27    บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - IRCP
22/06/17-11:26    บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
22/06/17-11:25    Sector Update - Thailand Bank : 22/06/2017
22/06/17-11:12    ZOOM : 22/06/2017
22/06/17-11:06    บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) - HPT
22/06/17-11:06    บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) - HOTPOT
22/06/17-11:05    บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - HARN
22/06/17-11:03    บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - GCAP
22/06/17-10:59    บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) - FPI
22/06/17-10:57    บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - FSMART
22/06/17-10:55    บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - FC
22/06/17-10:54    บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) - EFORL
22/06/17-10:54    บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) - HYDRO
22/06/17-10:52    Thailand in focus : 22/06/2017
22/06/17-10:52    AMA - บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) - AMA
22/06/17-10:51    Industry Update - Bank sector : 22/06/2017
22/06/17-10:47    TIPCO - Buy : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - TIPCO
22/06/17-10:46    Daily Market Monitor : 22/06/2017
22/06/17-10:44    Derivatives Insight : 22/06/2017
22/06/17-10:43    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 22/06/2017
22/06/17-10:41    COM7 - Buy : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) - COM7
22/06/17-10:37    Trends & Turns : 22/06/2017
22/06/17-10:36    Retail Market Monitor : 22/06/2017
22/06/17-10:34    Stock calendar & Change of Management holdings report : 22/06/2017
22/06/17-10:32    Equity Play of the day : 22/06/2017
22/06/17-10:32    DAILY REPORT GOLD INVESTMENT : 22/06/2017
22/06/17-10:31    Smart Stock SET50 & Single Stock Futures
22/06/17-10:30    Derivatives Daily Comment : 22/06/2017
22/06/17-10:29    Derivative Analysis : 22/06/2017
22/06/17-10:27    บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - COMAN
22/06/17-10:27    บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) - COLOR
22/06/17-10:26    บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) - CMO
22/06/17-10:24    บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) - CIG
22/06/17-10:24    บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) - CHEWA
22/06/17-10:23    บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) - CHO
22/06/17-10:23    บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) - CHOW
22/06/17-10:22    บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) - ECF
22/06/17-10:21    บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) - DNA
22/06/17-10:19    บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - DIMET
22/06/17-10:18    บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) - BTW
22/06/17-10:17    บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) - BOL
22/06/17-10:12    บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) - BM
22/06/17-10:09    บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) - BKD
22/06/17-10:09    บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน) - AUCT
22/06/17-10:06    บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - BGT
22/06/17-10:06    บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - BIZ
22/06/17-10:01    บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) - AU
22/06/17-10:00    บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) - ATP30
22/06/17-10:00    บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) - CCN
22/06/17-09:50    Market Outlook : 22/06/2017
22/06/17-09:49    Stock Trading : 22/06/2017
22/06/17-09:49    Chart Insight Morning ,22 Jun 2017
22/06/17-09:48    Traders Spectrum : 22/06/2017
22/06/17-09:45    Daily Trading Focus : 22/06/2017
22/06/17-09:45    Derivatives Focus : 22/06/2017
22/06/17-09:44    At the Open [#ATO] : 22/06/2017
22/06/17-09:44    Dr. Gold Morning - GOLD ANALYSIS : 22/06/2017
22/06/17-09:43    Morning SET50 Index Futures : 22/06/2017
22/06/17-09:42    บริษัท แอร์โรว์ซินดิ เคท จำกัด (มหาชน) - ARROW
22/06/17-09:40    บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) - ARIP
22/06/17-09:40    บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) - ARIP
22/06/17-09:40    บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) - ARIP
22/06/17-09:39    บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) - APCO
22/06/17-09:38    บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) - AMA
22/06/17-09:37    บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) - AGE
22/06/17-09:20    บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - AIRA
22/06/17-09:14    บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) - AKP
22/06/17-09:13    บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) - AF
22/06/17-09:12    บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ACAP
22/06/17-09:11    บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) - ASN
22/06/17-09:10    Thailand Daily Focus : 22/06/2017
22/06/17-09:09    Tiger Singals : 22/06/2017
22/06/17-09:09    ASL Daily Market Trend 22 Jun 2017
22/06/17-09:08    YLG DAILY UPDATE - Commodity Derivatives Daily Research : 22/06/2017
22/06/17-09:07    Money Wizard - June 22, 2017
22/06/17-09:07    KTBST: คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า - [22-06-17
22/06/17-09:06    Derivatives Select : 22/06/2017
22/06/17-09:05    แนวโน้มราคาโลหะมีค่า : 22/06/2017
22/06/17-09:05    Tiger In-Trend Morning : 22/06/2017
22/06/17-09:04    Sector Update - Automotive Sector : 22/06/2017
22/06/17-08:57    NWR - Hold : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - NWR
22/06/17-08:56    Smart Pick : 22/06/2017
22/06/17-08:55    TKS - Buy : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - TKS
22/06/17-08:55    The NEW Early Bird : 22/06/2017
22/06/17-08:54    ASL Technical Section 22 Jun 2017
22/06/17-14:06    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 มิถุนายน 2560
22/06/17-13:49    Chart Insight Afternoon , 22 Jun 2017
22/06/17-13:01    แนวโน้มตลาดวันนี้ : 22/06/2017
22/06/17-13:00    วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 มิ.ย. 2017
22/06/17-12:43    Daily Trading Strategy PM : 22/06/2017
22/06/17-11:25    Sector Update - Thailand Bank : 22/06/2017
22/06/17-11:12    ZOOM : 22/06/2017
22/06/17-10:52    Thailand in focus : 22/06/2017
22/06/17-10:51    Industry Update - Bank sector : 22/06/2017
22/06/17-10:43    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 22/06/2017
22/06/17-10:37    Trends & Turns : 22/06/2017
22/06/17-10:36    Retail Market Monitor : 22/06/2017
22/06/17-10:32    Equity Play of the day : 22/06/2017
22/06/17-09:50    Market Outlook : 22/06/2017
22/06/17-09:49    Chart Insight Morning ,22 Jun 2017
22/06/17-09:45    Daily Trading Focus : 22/06/2017
22/06/17-09:44    At the Open [#ATO] : 22/06/2017
22/06/17-09:10    Thailand Daily Focus : 22/06/2017
22/06/17-09:09    ASL Daily Market Trend 22 Jun 2017
22/06/17-09:07    Money Wizard - June 22, 2017
22/06/17-09:07    KTBST: คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า - [22-06-17
22/06/17-09:05    Tiger In-Trend Morning : 22/06/2017
22/06/17-09:04    Sector Update - Automotive Sector : 22/06/2017
22/06/17-08:56    Smart Pick : 22/06/2017
22/06/17-08:55    The NEW Early Bird : 22/06/2017
22/06/17-10:46    Daily Market Monitor : 22/06/2017
22/06/17-09:49    Stock Trading : 22/06/2017
22/06/17-09:48    Traders Spectrum : 22/06/2017
22/06/17-09:09    Tiger Singals : 22/06/2017
22/06/17-08:54    ASL Technical Section 22 Jun 2017
22/06/17-10:34    Stock calendar & Change of Management holdings report : 22/06/2017
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น