บทวิเคราะห์หุ้น โดย Settrade

18/08/17-00:00    AMATATargetPrice =22.0 | EPS = 1.36 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    AOTTargetPrice =55.0 | EPS = 1.54 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    APTargetPrice =9.5 | EPS = 1.0 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    BATargetPrice =17.65 | EPS = 0.16 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    BDMSTargetPrice =19.0 | EPS = 0.62 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    BEAUTYTargetPrice =16.5 | EPS = 0.34 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    BEMTargetPrice =9.0 | EPS = 0.2 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    BHTargetPrice =206.0 | EPS = 5.3 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    BJCHITargetPrice =3.92 | EPS = 0.02 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    CENTELTargetPrice =47.0 | EPS = 1.47 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    CKTargetPrice =32.0 | EPS = 0.91 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    CKPTargetPrice =3.6 | EPS = 0.06 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    CPFTargetPrice =25.0 | EPS = 1.28 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    CPNTargetPrice =78.0 | EPS = 2.16 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    EPGTargetPrice =13.9 | EPS = 0.49 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    FNTargetPrice =4.5 | EPS = 0.14 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    HANATargetPrice =58.0 | EPS = 3.46 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    ITDTargetPrice =4.5 | EPS = 0.08 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    LALINTargetPrice =4.99 | EPS = 0.62 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    LHTargetPrice =11.3 | EPS = 0.84 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    LITTargetPrice =13.8 | EPS = 0.66 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    LPHTargetPrice =8.4 | EPS = 0.23 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    MAKROTargetPrice =43.0 | EPS = 1.31 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    MCTargetPrice =16.1 | EPS = 0.98 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    MODERNTargetPrice =5.0 | EPS = 0.19 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    NOBLETargetPrice =16.37 | EPS = 3.27 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    ORITargetPrice =17.2 | EPS = 1.07 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    PFTargetPrice =0.84 | EPS = 0.05 | Recommendation = Fully-Valued
18/08/17-00:00    PSHTargetPrice =25.2 | EPS = 2.93 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    PTTTargetPrice =410.0 | EPS = 33.34 | Recommendation = Trading Buy
18/08/17-00:00    PTTGCTargetPrice =81.0 | EPS = 7.69 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    RJHTargetPrice =32.0 | EPS = 0.73 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    SAPPETargetPrice =0.0 | EPS = 1.16 | Recommendation = Trading Buy
18/08/17-00:00    SATTargetPrice =18.2 | EPS = 1.51 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    SCTargetPrice =3.85 | EPS = 0.43 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    SEAFCOTargetPrice =16.1 | EPS = 0.64 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    SENATargetPrice =4.28 | EPS = 0.61 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    SIRITargetPrice =2.0 | EPS = 0.18 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    SRICHATargetPrice =11.0 | EPS = -0.54 | Recommendation = Sell
18/08/17-00:00    STECTargetPrice =30.0 | EPS = 0.73 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    SVITargetPrice =5.2 | EPS = 0.27 | Recommendation = Fully-Valued
18/08/17-00:00    SYNTECTargetPrice =6.11 | EPS = 0.56 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    TASCOTargetPrice =23.0 | EPS = 2.31 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    THAITargetPrice =18.7 | EPS = 1.64 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    TKNTargetPrice =27.0 | EPS = 0.68 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    TMTTargetPrice =15.1 | EPS = 1.26 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    TOPTargetPrice =80.0 | EPS = 9.03 | Recommendation = Hold
18/08/17-00:00    TPIPPTargetPrice =7.89 | EPS = 0.33 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    TTCLTargetPrice =20.0 | EPS = 0.18 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    VNGTargetPrice =13.8 | EPS = 0.92 | Recommendation = Buy
18/08/17-00:00    WHATargetPrice =3.54 | EPS = 0.21 | Recommendation = Buy
18/08/17-13:26    PTT - TBuy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
18/08/17-13:26    BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU
18/08/17-10:06    SAPPE - ซื้อเก็งกำไร : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) - SAPPE
18/08/17-09:48    LIT - Buy : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
18/08/17-09:35    SIRI - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI
18/08/17-09:34    ERW - บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ERW
18/08/17-09:33    BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
18/08/17-09:32    KCE - ซื้อสะสม : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - KCE
18/08/17-09:10    SIRI - TAKE PROFIT : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI
18/08/17-09:07    TPIPP - Buy : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - TPIPP
18/08/17-19:46    สรุปภาวะตลาดเงินตลาดทุนรายสัปดาห์ : เงินบาทแข็งค่าทดสอบระดับ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยลดช่วงบวกลงบางส่วนปลายสัปดาห์
18/08/17-19:11    TFEX REPORT 18 สิงหาคม 2560
18/08/17-17:38    Dr. Gold Tonight - GOLD ANALYSIS : 18/08/2017
18/08/17-17:25    Credit Update : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) : 18/08/2017
18/08/17-17:22    Dual Momentum Model : 18/08/2017
18/08/17-17:15    Night session: วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
18/08/17-16:44    NIGHT UPDATE - Gold Futures - Commodity Derivatives Daily Research : 18/08/2017
18/08/17-16:43    Gold Futures (Night Session) : 18/08/2017
18/08/17-16:26    Night Trade Report : 18/08/2017
18/08/17-16:26    NIGHT REPORT GOLD INVESTMENT : 18/08/2017
18/08/17-16:17    Evening Report Gold Futures Glitter Gold : 18/08/2017
18/08/17-14:09    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 18 สิงหาคม 2560
18/08/17-13:29    Credit News - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : 18/08/2017
18/08/17-13:26    KTZ-Derivatives (ภาคบ่าย) วันที่ 18 ส.ค. 2560
18/08/17-13:26    PTT - TBuy : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - PTT
18/08/17-13:26    BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU
18/08/17-13:25    Daily Trading Strategy PM : 18/08/2017
18/08/17-13:24    ASL Afternoon Trade 18 Aug 2017
18/08/17-11:23    ZOOM : 18/08/2017
18/08/17-11:14    Equity Play of the day : 18/08/2017
18/08/17-10:42    Credit Update : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) : 18/08/2017
18/08/17-10:30    Daily Trading Focus : 18/08/2017
18/08/17-10:29    Traders Spectrum : 18/08/2017
18/08/17-10:29    Derivatives Focus : 18/08/2017
18/08/17-10:28    Derivative Analysis : 18/08/2017
18/08/17-10:06    SAPPE - ซื้อเก็งกำไร : บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) - SAPPE
18/08/17-10:01    Daily Market Monitor : 18/08/2017
18/08/17-09:59    Derivatives Insight : 18/08/2017
18/08/17-09:58    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 18/08/2017
18/08/17-09:52    DAILY REPORT GOLD INVESTMENT : 18/08/2017
18/08/17-09:51    Dr. Gold Morning - GOLD ANALYSIS : 18/08/2017
18/08/17-09:51    แนวโน้มตลาดวันนี้ : 18/08/2017
18/08/17-09:50    Derivatives Delivery : 18/08/2017
18/08/17-09:49    Trends & Turns : 18/08/2017
18/08/17-09:48    LIT - Buy : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) - LIT
18/08/17-09:43    Daily Market Outlook : 18/08/2017
18/08/17-09:42    TECHNICAL EXPRESS : 18/08/2017
18/08/17-09:37    Morning SET50 Index Futures : 18/08/2017
18/08/17-09:35    Thailand in focus : 18/08/2017
18/08/17-09:35    SIRI - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI
18/08/17-09:34    ERW - บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ERW
18/08/17-09:33    BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - BTS
18/08/17-09:32    KCE - ซื้อสะสม : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - KCE
18/08/17-09:27    Market Outlook : 18/08/2017
18/08/17-09:25    Stock Trading : 18/08/2017
18/08/17-09:24    ASL Daily Market Trend 18 Aug 2017
18/08/17-09:24    Retail Market Monitor : 18/08/2017
18/08/17-09:23    Stock calendar & Change of Management holdings report : 18/08/2017
18/08/17-09:19    Thailand Daily Focus : 18/08/2017
18/08/17-09:16    Smart Stock SET50 & Single Stock Futures
18/08/17-09:15    Derivatives Daily Comment : 18/08/2017
18/08/17-09:15    YLG DAILY UPDATE - Commodity Derivatives Daily Research : 18/08/2017
18/08/17-09:14    Money Wizard - August 18, 2017
18/08/17-09:14    Derivatives Outlook : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
18/08/17-09:10    SIRI - TAKE PROFIT : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - SIRI
18/08/17-09:08    ASL Technical Section 18 Aug 2017
18/08/17-09:07    TPIPP - Buy : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - TPIPP
18/08/17-09:06    The NEW Early Bird : 18/08/2017
18/08/17-09:05    Derivatives Select : 18/08/2017
18/08/17-09:04    แนวโน้มราคาโลหะมีค่า : 18/08/2017
18/08/17-09:02    Chart Insight Morning ,18 Aug 2017
18/08/17-09:01    At the Open [#ATO] : 18/08/2017
18/08/17-09:00    Tiger In-Trend Morning : 18/08/2017
18/08/17-08:59    Tiger TFEX (Morning) : 18/08/2017
18/08/17-08:58    ASL Fundamental Talk 18 Aug 2017
18/08/17-17:22    Dual Momentum Model : 18/08/2017
18/08/17-14:09    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 18 สิงหาคม 2560
18/08/17-13:25    Daily Trading Strategy PM : 18/08/2017
18/08/17-13:24    ASL Afternoon Trade 18 Aug 2017
18/08/17-11:23    ZOOM : 18/08/2017
18/08/17-11:14    Equity Play of the day : 18/08/2017
18/08/17-10:30    Daily Trading Focus : 18/08/2017
18/08/17-09:58    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 18/08/2017
18/08/17-09:51    แนวโน้มตลาดวันนี้ : 18/08/2017
18/08/17-09:49    Trends & Turns : 18/08/2017
18/08/17-09:43    Daily Market Outlook : 18/08/2017
18/08/17-09:35    Thailand in focus : 18/08/2017
18/08/17-09:27    Market Outlook : 18/08/2017
18/08/17-09:24    ASL Daily Market Trend 18 Aug 2017
18/08/17-09:24    Retail Market Monitor : 18/08/2017
18/08/17-09:19    Thailand Daily Focus : 18/08/2017
18/08/17-09:14    Money Wizard - August 18, 2017
18/08/17-09:06    The NEW Early Bird : 18/08/2017
18/08/17-09:02    Chart Insight Morning ,18 Aug 2017
18/08/17-09:01    At the Open [#ATO] : 18/08/2017
18/08/17-09:00    Tiger In-Trend Morning : 18/08/2017
18/08/17-10:29    Traders Spectrum : 18/08/2017
18/08/17-10:01    Daily Market Monitor : 18/08/2017
18/08/17-09:42    TECHNICAL EXPRESS : 18/08/2017
18/08/17-09:25    Stock Trading : 18/08/2017
18/08/17-09:08    ASL Technical Section 18 Aug 2017
18/08/17-09:23    Stock calendar & Change of Management holdings report : 18/08/2017
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น