บทวิเคราะห์หุ้น โดย Settrade

21/07/17-00:00    BAYTargetPrice =40.0 | EPS = 3.02 | Recommendation = Trading Buy
21/07/17-00:00    BBLTargetPrice =197.5 | EPS = 17.97 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    BTSGIFTargetPrice =11.6 | EPS = 0.74 | Recommendation = Trading Buy
21/07/17-00:00    CENTELTargetPrice =43.0 | EPS = 1.49 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    DCCTargetPrice =4.1 | EPS = 0.21 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    DELTATargetPrice =87.0 | EPS = 4.35 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    EATargetPrice =28.0 | EPS = 1.19 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    ERWTargetPrice =6.0 | EPS = 0.17 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    GFPTTargetPrice =19.5 | EPS = 1.5 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    JWDTargetPrice =11.0 | EPS = 0.22 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    KBANKTargetPrice =208.0 | EPS = 15.17 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    KKPTargetPrice =77.0 | EPS = 7.02 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    KTBTargetPrice =19.5 | EPS = 2.05 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    LHTargetPrice =11.0 | EPS = 0.94 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    MTargetPrice =68.0 | EPS = 2.54 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    MFECTargetPrice =6.0 | EPS = 0.39 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    MINTTargetPrice =48.0 | EPS = 1.56 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    MODERNTargetPrice =5.0 | EPS = 0.19 | Recommendation = Hold
21/07/17-00:00    NDRTargetPrice =5.15 | EPS = 0.23 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    PLANBTargetPrice =6.8 | EPS = 0.14 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    PRINTargetPrice =1.76 | EPS = 0.22 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    SCBTargetPrice =182.0 | EPS = 14.06 | Recommendation = Buy
20/07/17-00:00    SISTargetPrice =8.6 | EPS = 0.84 | Recommendation = Buy
21/07/17-00:00    STECTargetPrice =27.5 | EPS = 0.75 | Recommendation = Buy on Weakness
21/07/17-00:00    WORKTargetPrice =65.0 | EPS = 1.65 | Recommendation = Hold
21/07/17-15:48    KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-15:40    BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-14:52    SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
21/07/17-14:42    KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-11:56    KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-11:55    BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-10:40    LH - Buy : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - LHBANK
21/07/17-10:36    KTB - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-10:30    BTSGIF - ทยอยซื้อ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท - BTSGIF
21/07/17-10:29    BAY - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
21/07/17-10:25    UNIQ - Buy : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - UNIQ
21/07/17-10:22    BEM - Buy : บมจ.ทางด่วน และ รถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM
21/07/17-10:17    CPF - Sell : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - CPF
21/07/17-10:16    TISCO - Buy : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TISCO
21/07/17-10:08    TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB
21/07/17-10:04    TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU
21/07/17-10:04    SPALI - Hold : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - SPALI
21/07/17-10:02    KTC - Buy : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC
21/07/17-10:01    THANI - Hold : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - THANI
21/07/17-09:59    BEM - Buy : บมจ.ทางด่วน และ รถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM
21/07/17-09:57    KTB - WBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:56    KBANK - WBuy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:55    BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-09:46    TCAP - Buy : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - TCAP
21/07/17-09:39    KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:38    KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:25    MOONG - บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MOONG
21/07/17-09:24    BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) - BCH
21/07/17-09:21    KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:21    BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-09:20    KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:11    KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:11    KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-18:44    สรุปภาวะตลาดเงินตลาดทุนรายสัปดาห์ : เงินบาทแข็งค่าสุดรอบ 26 เดือนครั้งใหม่ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร
21/07/17-18:42    TFEX REPORT 21 กรกฎาคม 2560
21/07/17-17:39    NIGHT UPDATE - Gold Futures - Commodity Derivatives Daily Research : 21/07/2017
21/07/17-17:21    Dr. Gold Tonight - GOLD ANALYSIS : 21/07/2017
21/07/17-17:14    Night session: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
21/07/17-16:54    Dual Momentum Model : 21/07/2017
21/07/17-16:40    Gold Futures (Night Session) : 21/07/2017
21/07/17-16:26    Evening Report Gold Futures Glitter Gold : 21/07/2017
21/07/17-16:11    Night Trade Report : 21/07/2017
21/07/17-15:48    KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-15:40    BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-15:40    NIGHT REPORT GOLD INVESTMENT : 21/07/2017
21/07/17-15:39    คาดครึ่งหลังปี? 60 ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอจังหวะตลาดฟื้นตัว เพื่อลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยอย่างระมัดระวัง
21/07/17-14:52    SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
21/07/17-14:42    KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-14:39    Tiger TFEX (Morning) : 21/07/2017
21/07/17-14:38    Tiger Intrend Afternoon : 21/07/2017
21/07/17-14:35    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 กรกฏาคม 2560
21/07/17-13:03    วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 ก.ค. 2017
21/07/17-12:51    KTZ-Derivatives (ภาคบ่าย) วันที่ 21 ก.ค. 2560
21/07/17-12:50    Daily Trading Strategy PM : 21/07/2017
21/07/17-11:56    KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-11:55    BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-11:54    Derivatives Select : 21/07/2017
21/07/17-11:12    Smart Pick : 21/07/2017
21/07/17-10:43    Money Wizard - July 21, 2017
21/07/17-10:43    ZOOM : 21/07/2017
21/07/17-10:42    Sector Update - บริการ/ท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM) : 21/07/2017
21/07/17-10:40    LH - Buy : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - LHBANK
21/07/17-10:36    KTB - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-10:33    Daily Market Monitor : 21/07/2017
21/07/17-10:32    Derivatives Insight : 21/07/2017
21/07/17-10:31    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 21/07/2017
21/07/17-10:30    BTSGIF - ทยอยซื้อ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท - BTSGIF
21/07/17-10:29    BAY - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
21/07/17-10:25    UNIQ - Buy : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - UNIQ
21/07/17-10:22    BEM - Buy : บมจ.ทางด่วน และ รถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM
21/07/17-10:17    CPF - Sell : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - CPF
21/07/17-10:16    TISCO - Buy : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TISCO
21/07/17-10:08    TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB
21/07/17-10:04    TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU
21/07/17-10:04    SPALI - Hold : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) - SPALI
21/07/17-10:02    KTC - Buy : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTC
21/07/17-10:01    THANI - Hold : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - THANI
21/07/17-09:59    BEM - Buy : บมจ.ทางด่วน และ รถไฟฟ้ากรุงเทพ - BEM
21/07/17-09:58    Daily Trading Focus : 21/07/2017
21/07/17-09:58    Derivatives Focus : 21/07/2017
21/07/17-09:57    KTB - WBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:56    KBANK - WBuy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:55    BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-09:54    Trends & Turns : 21/07/2017
21/07/17-09:53    แนวโน้มตลาดวันนี้ : 21/07/2017
21/07/17-09:53    Derivatives Delivery : 21/07/2017
21/07/17-09:52    Retail Market Monitor : 21/07/2017
21/07/17-09:52    Stock calendar & Change of Management holdings report : 21/07/2017
21/07/17-09:51    Dr. Gold Morning - GOLD ANALYSIS : 21/07/2017
21/07/17-09:48    DAILY REPORT GOLD INVESTMENT : 21/07/2017
21/07/17-09:46    Equity Play of the day : 21/07/2017
21/07/17-09:46    TCAP - Buy : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - TCAP
21/07/17-09:44    Derivatives Index Futures : 21/07/2017
21/07/17-09:44    TECHNICAL EXPRESS : 21/07/2017
21/07/17-09:43    Daily Market Outlook : 21/07/2017
21/07/17-09:39    KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:38    KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:36    Derivative Analysis : 21/07/2017
21/07/17-09:26    Thailand economy : 21/07/2017
21/07/17-09:25    MOONG - บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - MOONG
21/07/17-09:24    BCH - บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) - BCH
21/07/17-09:23    Smart Stock SET50 & Single Stock Futures
21/07/17-09:22    Derivatives Daily Comment : 21/07/2017
21/07/17-09:22    ASL Daily Market Trend 21 Jul 2017
21/07/17-09:21    KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:21    BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
21/07/17-09:20    KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:20    Thailand in focus : 21/07/2017
21/07/17-09:19    Thailand Daily Focus : 21/07/2017
21/07/17-09:18    Morning SET50 Index Futures : 21/07/2017
21/07/17-09:18    ASL Sector Update Aviation 21 Jul 2017
21/07/17-09:12    KTBST: คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า - [21-07-17
21/07/17-09:11    KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
21/07/17-09:11    KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
21/07/17-09:10    Market Outlook : 21/07/2017
21/07/17-09:08    Stock Trading : 21/07/2017
21/07/17-09:01    Tiger TFEX (Morning) : 21/07/2017
21/07/17-09:01    Tiger In-Trend Morning : 21/07/2017
21/07/17-08:56    At the Open [#ATO] : 21/07/2017
21/07/17-08:56    YLG DAILY UPDATE - Commodity Derivatives Daily Research : 21/07/2017
21/07/17-08:53    Derivatives Outlook : วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
21/07/17-08:52    ASL Technical Section 21 Jul 2017
21/07/17-08:51    The NEW Early Bird : 21/07/2017
21/07/17-08:50    แนวโน้มราคาโลหะมีค่า : 21/07/2017
21/07/17-08:47    Chart Insight Morning ,21 Jul 2017
21/07/17-16:54    Dual Momentum Model : 21/07/2017
21/07/17-14:38    Tiger Intrend Afternoon : 21/07/2017
21/07/17-14:35    ส่องตลาด...ภาคบ่าย 21 กรกฏาคม 2560
21/07/17-13:03    วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 21 ก.ค. 2017
21/07/17-12:50    Daily Trading Strategy PM : 21/07/2017
21/07/17-11:12    Smart Pick : 21/07/2017
21/07/17-10:43    Money Wizard - July 21, 2017
21/07/17-10:43    ZOOM : 21/07/2017
21/07/17-10:42    Sector Update - บริการ/ท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM) : 21/07/2017
21/07/17-10:31    ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 21/07/2017
21/07/17-09:58    Daily Trading Focus : 21/07/2017
21/07/17-09:54    Trends & Turns : 21/07/2017
21/07/17-09:53    แนวโน้มตลาดวันนี้ : 21/07/2017
21/07/17-09:52    Retail Market Monitor : 21/07/2017
21/07/17-09:46    Equity Play of the day : 21/07/2017
21/07/17-09:43    Daily Market Outlook : 21/07/2017
21/07/17-09:26    Thailand economy : 21/07/2017
21/07/17-09:22    ASL Daily Market Trend 21 Jul 2017
21/07/17-09:20    Thailand in focus : 21/07/2017
21/07/17-09:19    Thailand Daily Focus : 21/07/2017
21/07/17-09:18    ASL Sector Update Aviation 21 Jul 2017
21/07/17-09:12    KTBST: คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า - [21-07-17
21/07/17-09:10    Market Outlook : 21/07/2017
21/07/17-09:01    Tiger In-Trend Morning : 21/07/2017
21/07/17-08:56    At the Open [#ATO] : 21/07/2017
21/07/17-08:51    The NEW Early Bird : 21/07/2017
21/07/17-08:47    Chart Insight Morning ,21 Jul 2017
21/07/17-10:33    Daily Market Monitor : 21/07/2017
21/07/17-09:44    TECHNICAL EXPRESS : 21/07/2017
21/07/17-09:08    Stock Trading : 21/07/2017
21/07/17-08:52    ASL Technical Section 21 Jul 2017
21/07/17-09:52    Stock calendar & Change of Management holdings report : 21/07/2017
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น