การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์

บริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) คืออะไร

คือ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าเป็น “บริษัทสมาชิก” ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ระบบซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง

       โบรกเกอร์จึงไม่ใช่เป็นแค่คนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับคุณเท่านั้น แต่โบรกเกอร์จะต้องรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและบริการต่างๆ ที่ให้แก่ลูกค้าทุกขั้นตอนอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่เปิดบัญชี จนกระทั่งถึง ขั้นตอนสิ้นสุดของการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาให้กับคุณ ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจให้บริการในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความชำนาญของบริษัท

       จะเห็นว่า โดยรวมแล้ว โบรกเกอร์เป็นคนดูแลเรื่องเงินๆ ทองๆ ของผู้ลงทุน ทั้งจ่ายเงินชำระค่าซื้อหุ้น นำหุ้นที่ซื้อมาส่งมอบ แจ้งถึงสิทธิที่จะได้รับจากหุ้นที่ถืออยู่ พวกเงินปันผลและการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นจึงเป็นหน้าที่ ของผู้ลงทุนที่จะเลือกคนที่ไว้ใจได้มาทำหน้าที่แทน โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้อาจไม่ง่าย ที่จะเลือก ดังนั้น คุณควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ที่สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของคุณ ได้ดีที่สุด

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์มีด้วยกัน 2 ประเภทได้แก่

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

(บางที่อาจจะขอมากกว่านี้)

คำแนะนำเพิ่มเติม

คุณสมบัติของโบรกเกอร์ที่ดี

พี่เลี้ยงดีใจสำหรับทุนหน้าใหม่ - คุณไม่ต้องเกรงใจหรือเคอะเขินต่อการตั้งคำถามใดๆ ที่คุณไม่รู้และไม่อยากรู้ โบรกเกอร์มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของคุณสอนคุณให้รู้จักก้าวเดินทีละก้าว ตั้งแต่พื้นฐานเรื่อยไปจนถึงเทคนิคที่สูงขึ้น จนกว่าคุณจะคล่อง

บริการข้อมูลและข่าวสาร - เมื่อคุณคุ้นเคยกับตลาดหลักทรัพย์ฯดีแล้ว โบรกเกอร์ของคุณจะต้องมีความพร้อมทางด้านข้อมูลและข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้อง บอกคุณถึงความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเพียงพอต่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะตลาด รายงานการวิจัยโดยนักวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนเงินในการเปิดบัญชี เอกสารที่ต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทที่สนใจ และเข้าไปลงทุน

สนองคำสั่งซื้อขายของคุณอย่างรวดเร็วและถูกต้อง - ความจริงแล้วโบรกเกอร์ทุกแห่งมีการแข่งขันในด้านการบริการข้อนี้อยู่แล้ว เนื่องจากหากสามารถปฏิบัติตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าได้ถูกต้องรวดเร็วแล้ว ย่อมเป็นที่พึงพอใจลูกค้า และยังมีส่วนทำให้การซื้อขายเพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วย

การเลือกโบรกเกอร์มีบทวิเคราะห์ที่ดี - เพราะการลงทุนที่ดี นักลงทุนอาจต้องการข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็ว และมากพอ ดังนั้น ลองเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสารที่แต่ละโบรกเกอร์จะเสนอให้คุณ ก่อนตัดสินใจเลือกที่ใด

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย - โบรกเกอร์ที่ดีควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น หากคุณเป็นผู้ลงทุน ที่มาสั่งซื้อขาย ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์ คุณต้องการคอมพิวเตอร์ที่มากเพียงพอ มีบริการด้านข้อมูลอัตโนมัติ เช่น จอจากสำนักข่าวรอยเตอร์ จากสำนักข่าวบิสนิวส์ หรือหากคุณเป็นผู้ลงทุนที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ คุณก็ต้องพิจารณาที่ระบบแบะประสิทธิภาพของระบบสื่อสารด้วย

ระบบเอกสารและบริการหลังซื้อการขาย - งานเอกสารนับว่ามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเสมือนข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างคุณกับโบรกเกอร์ หรือคุณกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้กล่าวย้ำมาแล้วในตอนที่ผ่านมา ส่วนบริการหลังซื้อการขาย ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายแห่งเริ่มใช้ระบบการตัดและโอนบัญชี เอกสารต่างๆ ยิ่งต้องรัดกุมควรจะไม่ซับซ้อน ง่ายในการทำความเข้าใจ ชัดเจน และตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทำเลที่ตั้ง - ข้อนี้มีความสำคัญยิ่สำหรับผู้ลงทุนที่นิยมซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ คุณต้องพิจารณาระยะเวลาการเดินทาง สถานที่จอด รถยนต์ ความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายจิปาถาะที่อาจต้องคำนึง อาทิ ค่าที่จอดรถ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร และธนาคารต่างๆ เป็นต้น

สรุปและรวบรวมรายชื่อของโบรกเกอร์ (Broker) ในประเทศไทย

ชื่อโบรกเกอร์ เบอร์ติดต่อ อีเมลล์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หมายเหตุ
กรุงศรี 0-2659-7000 itrade@ays.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
กสิกรไทย 0-2696-0011 ks.cs@kasikornsecurities.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ถ้าซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
เมย์แบงค์ กิมเอ็ง 02-658-5050 clientservice@kimeng.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
เกียรตินาคิน 0-2680-2888 customerservices@kks.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โกลเบล็ก 0-2672-5999 emarketing.gbx@globlexsecurities.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
คันทรี่กรุ๊ป 0-2205-7111 cgsetrade@sec.countrygroup.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
เคจีไอ 0-2658-8777 tradingSupport@kgi.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
เคที ซีมีโก้ 0-2695-5559 onlinebroking@ktzmico.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
เคทีบี 0-2648-1111 ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน ไม่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารกรุงไทย
ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล 0-267-3100 customerservices@ssec-online.com ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ซีไอเอ็มบี 0-2261-7373 bk.internet@cimb.com ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ฟินันเซีย ไซรัส 0-2660-5484-7 internettrading@fnsyrus.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ดีบีเอส วิคเคอร์ส 0-2657-7799 dbsvonline@th.dbsvickers.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ทรีนีตี้ 0-2670-9100 ebs@trinitythai.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ทิสโก้ 0-2633-6430 tiscoetrade@tisco.co.th ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ไทยพาณิชย์ 0-2686-2121 info@scbs.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ธนชาต 0-2217-8900 internet@thanachart.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โนมูระ พัฒนสิน 0-2638-5500 info.cns@th.nomura.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
บัวหลวง 0-2618-1111 cust_service@bualuang.co.th ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
เฉพาะผู้ขอหลักฐานผ่านอีเมลล์
แนะนำ
แนะนำเลย ผมใช้อยู่
ฟิลลิป 0-2635-3123 poems@phillip.co.th ขั้นต่ำ 30 บาทต่อวัน
ภัทร 0-2305-9559 direct@phatrasecurities.com ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ยูโอบี เคย์เฮียน 0-2659-8222 utrade@uobkayhian.co.th ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
เอเซีย พลัส 0-2680-1000 support@asiaplus.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
ไอร่า 0-2684-8880 etrade@aira.co.th ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
โอ เอส เค 0-2862-9797 ขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

ซึ่งทางผู้รวบรวมจะพยายามรวบรวมและอัพเดดให้ทันสมัยเสมอ ผู้รวบรวมต้องขออภัย ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ถ้าโบรกเกอร์ใดต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเิติมหรืออัพเดดข้อมูล สามารถติดต่อผ่านหน้าต่างคอมเม้นด้านล่างได้เลยครับ
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น