ข่าวหุ้น PL
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
PHATRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

อ่านข่าว บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดจาก RYT9.COM

ข้อมูลข่าว บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จาก NEWSWIT.COM

2015-02-09 09:33:55    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท บ. ภัทรลิสซิ่ง ...
2014-08-15 09:48:42    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ A-/...
2014-05-19 09:37:52    ภาพข่าว: ทีเอ็มบี ปล่อย 500 ล้านบาทสนับสนุน ภัทรลิสซิ่ง
2014-05-07 15:16:39    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A-/Stable
2014-03-25 13:43:36    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A-/Stable
2013-12-06 13:06:38    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A-/Stable
2013-07-25 14:01:43    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่มีประกัน บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ A- และเปลี่ยนแนวโน้มเป็น Stable ...
2012-07-06 18:26:27    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ชุดปัจจุบัน และจัดอันดับหุ้นกู้ไม่มีประกัน วงเงินไม่เกิน 500 ล...
2012-01-26 13:03:30    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่มีประกัน บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A-/Positive
2011-03-31 16:52:12    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ บ. ภัทรลิสซิ่ง ระดับ A- และคงอันดับเครดิตองค์กร ห...
2010-02-12 10:49:19    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้เดิม บ. ภัทรลิสซิ่ง และจัดอันดับหุ้นกู้ใหม่ที่ระดับ A- แนวโน้...
2009-05-26 11:29:57    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ใหม่ บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A-/Stable
2009-04-27 11:20:55    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ A-/Stable
2008-10-02 08:35:00    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ใหม่ บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A-/Stable
2008-02-20 06:20:14    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ระดับ A- แนวโน้ม Stable
2007-08-23 02:01:17    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ A-/Stable
2007-03-22 08:20:00    ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ บ. ภัทรลิสซิ่ง ที่ A-/Stable
2005-10-05 15:22:00    ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ ภัทรลิสซิ่ง ระดับ A-/Stable
2005-01-26 14:38:00    6 พันธมิตรการเงินชั้นนำ ร่วมแถลงข่าว โครงการเส้นทางลัด...พัฒนาสู่นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่

กราฟเทคนิค PL กราฟหุ้น บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น