ข่าวหุ้นย้อนหลัง BANPU ปีที่แล้ว
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-12-22 10:32:10   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-12-06 11:21:40   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-30 09:01:55   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-28 10:16:28   BANPU - TBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-18 08:47:03   BANPU - TBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-16 10:32:30   BANPU - TBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-14 11:10:57   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-11 14:10:44   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-11 10:49:11   BANPU - TBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-11 08:53:08   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-02 11:27:10   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-02 09:53:14   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-11-02 09:29:27   BANPU - TBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-10-10 13:56:45   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-10-10 09:14:47   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-09-28 09:44:23   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-09-23 15:44:37   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-09-01 14:31:40   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-30 13:12:08   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-15 11:41:54   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-15 10:05:08   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-15 09:58:49   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-08 10:23:23   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-05 10:24:43   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-05 10:21:37   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-08-05 09:45:48   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-07-21 10:11:11   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-07-08 10:25:08   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-18 10:48:31   BANPU - Sell : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-16 09:21:24   BANPU - Sell : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-12 13:20:43   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-12 11:04:46   BANPU - WBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-11 10:17:34   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-09 11:12:04   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-04 10:43:55   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-04 09:48:17   BANPU - WBuy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-05-04 09:26:52   BANPU - Sell : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-04-26 10:07:13   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-04-22 10:01:19   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-04-04 09:58:55   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-03-14 14:04:06   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-03-14 11:39:47   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-03-14 11:02:32   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-03-11 13:39:38   BANPU - SWITCHING : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-02-29 14:53:38   BANPU - T-Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-02-25 09:51:58   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-02-19 10:50:54   BANPU - T-Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-02-03 14:31:40   BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-02-03 10:44:37   BANPU - Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-02-03 10:13:33   BANPU - Hold : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
2016-01-27 10:40:14   BANPU - T-Buy : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - BANPU   BANPU
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น