ข่าวหุ้นย้อนหลัง CENTEL ปีที่แล้ว
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-11-30 10:32:21   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-11-15 14:10:36   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-11-15 10:52:52   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-11-14 17:32:33   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-10-26 17:28:26   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-10-26 11:14:05   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-08-10 10:55:50   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-07-29 11:43:19   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-07-29 10:58:52   CENTEL - Accumulate : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-07-28 11:07:14   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-06-14 11:38:28   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-05-17 11:40:33   CENTEL - Hold : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-05-17 10:56:01   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-05-16 10:27:18   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-04-28 10:08:04   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-04-27 09:47:43   CENTEL - Hold : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-04-08 11:40:51   CENTEL - Hold : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-03-01 13:35:41   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-02-16 11:13:00   CENTEL - Accumulate : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-02-16 10:26:24   CENTEL - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
2016-02-15 16:27:30   CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL   CENTEL
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น