ข่าวหุ้นย้อนหลัง IRPC ปีนี้
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-11-16 10:11:28   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-11-03 09:36:39   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-11-03 09:11:33   IRPC - TBuy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-11-03 08:47:55   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-18 14:32:11   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-18 11:42:35   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-18 11:08:13   IRPC - TBuy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-18 10:32:28   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-18 09:54:37   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-12 08:57:01   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-10-06 14:05:59   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-08-30 09:04:36   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-08-04 14:24:27   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-08-04 09:47:45   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-08-04 09:42:19   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-08-04 09:39:05   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-08-04 09:34:13   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-07-21 10:49:04   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-07-20 11:21:50   IRPC - Accumulate : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-07-20 10:31:46   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-07-20 09:47:13   IRPC - TBuy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-07-20 09:44:58   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-06-29 08:51:32   IRPC - TBuy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-06-22 13:47:37   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-06-10 10:34:06   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-05-18 15:11:11   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-05-16 09:07:42   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-05-10 10:44:21   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-05-10 08:46:52   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-05-09 09:56:31   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-05-09 09:41:04   IRPC - TBuy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-04-20 11:26:33   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-04-19 10:58:46   IRPC - Accumulate : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-04-19 10:04:21   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-04-19 09:11:19   IRPC - Hold : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-03-08 11:43:41   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-03-07 10:04:46   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-03-03 09:52:02   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-02-11 11:21:36   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-02-11 10:21:54   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-02-10 09:35:55   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-02-10 09:26:43   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-22 11:45:49   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 14:36:16   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 11:03:30   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 10:51:32   IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 10:14:59   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 10:10:17   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 09:48:58   IRPC - Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-21 09:44:45   IRPC - TBuy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
2016-01-06 09:19:38   IRPC - T-Buy : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - IRPC   IRPC
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น