ข่าวหุ้นย้อนหลัง KBANK ปีที่แล้ว
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-11-24 11:15:33   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-11-02 17:41:25   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-11-02 10:41:43   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-11-01 10:54:45   KBANK - Accumulate : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-18 14:29:52   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-18 13:11:50   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-17 09:33:59   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-17 09:17:42   KBANK - WBuy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-17 08:57:49   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-04 17:30:50   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-04 10:10:33   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-03 10:47:42   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-03 10:44:56   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-03 10:40:09   KBANK - Accumulate : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-03 10:05:36   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-10-03 09:45:22   KBANK - WBuy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-25 15:32:54   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-22 17:28:22   KBANK - Buy : KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - KBANK   KBANK
2016-07-22 17:27:47   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-22 10:35:49   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-22 10:12:36   KBANK - Sell : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-22 09:58:10   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-22 09:20:58   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-07-04 15:58:13   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-06-30 09:50:50   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-06-30 09:33:21   KBANK - Sell : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-06-30 09:28:21   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-06-30 09:02:30   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-06-30 08:50:25   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-05-26 11:00:49   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-22 14:37:22   KBANK - Neutral : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-22 11:28:02   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-22 10:54:03   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-22 09:08:44   KBANK - Neutral : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-21 16:43:18   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-21 14:46:11   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-21 10:00:30   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-21 09:41:11   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-05 14:34:14   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-05 11:23:36   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-05 10:32:59   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-04 09:53:57   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-04 09:34:53   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-04 09:27:36   KBANK - Sell : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-04-04 09:25:11   KBANK - Sell : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-26 11:07:36   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-25 11:55:51   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-25 11:37:22   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-25 09:56:41   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-22 15:30:33   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-22 11:04:14   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-22 10:09:37   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-22 09:45:08   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-22 09:24:46   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-07 11:19:35   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-07 10:27:02   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-07 09:52:54   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-06 13:30:42   KBANK - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-06 10:35:52   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-06 10:20:04   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-06 10:13:51   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-06 10:04:14   KBANK - Hold : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
2016-01-06 09:18:32   KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK   KBANK
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น