ข่าวหุ้นย้อนหลัง KTB ปีนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-11-23 16:55:42   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-11-01 11:29:12   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-31 11:17:28   KTB - Accumulate : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-25 11:57:58   KTB - ทยอยซื้อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-25 11:03:29   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-10 11:27:03   KTB - Neutral : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-10 10:03:20   KTB - Accumulate : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-07 17:26:29   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-07 11:04:25   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-10-07 09:28:03   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-08-01 11:28:34   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-25 15:33:47   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-22 10:53:03   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-22 10:15:49   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-22 09:55:29   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-22 09:33:42   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-06 15:31:33   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-06 10:01:06   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-06 10:00:17   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-06 09:29:35   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-07-06 09:23:05   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-26 11:21:11   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-26 10:08:09   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-25 11:18:37   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-25 09:29:59   KTB - Sell : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-22 14:43:57   KTB - Hold : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - KTB   KTB
2016-04-22 14:36:30   KTB - Sell : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-22 10:00:20   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-11 11:17:20   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-11 10:03:11   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-08 11:25:44   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-08 10:16:52   KTB - Accumulate : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-08 09:46:32   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-08 09:41:36   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-04-08 09:36:19   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-02-02 15:05:34   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-02-02 13:14:32   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-02-02 10:55:50   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-02-01 14:42:19   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-02-01 11:11:10   KTB - Accumulate : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-26 11:08:19   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-25 11:55:27   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-25 11:36:50   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-25 09:59:46   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-22 11:27:20   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-22 10:36:53   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-22 10:08:48   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-22 09:25:47   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-11 11:18:21   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-11 11:11:36   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 15:55:12   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 11:53:37   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 11:17:58   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 11:00:27   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 10:40:41   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 10:08:53   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2016-01-08 09:50:32   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น