ข่าวหุ้นย้อนหลัง KTB ปีที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

2015-11-20 10:49:15   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-28 11:09:26   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-27 14:38:14   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-27 09:31:19   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-26 11:49:35   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-26 11:47:45   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-22 10:48:56   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-22 10:43:43   KTB - WBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-22 10:31:16   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-22 09:19:05   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-22 08:56:06   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-13 10:41:37   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-08 09:49:16   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-07 10:03:36   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-10-07 09:08:32   KTB - Hold : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - KTB   KTB
2015-10-02 10:49:08   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-09-22 14:41:48   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-08-28 15:47:21   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-27 14:49:13   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-24 13:32:48   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-24 11:15:10   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-24 10:55:19   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-24 09:58:31   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-23 11:28:22   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-23 11:24:04   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-22 11:28:06   KTB - Sell : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-22 11:00:21   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-22 10:23:44   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-22 09:46:09   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-06 16:17:33   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-06 10:49:46   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-03 10:12:42   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-02 10:48:15   KTB - WBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-02 10:41:20   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-02 10:29:45   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-07-02 09:39:28   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-05-26 11:20:26   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-05-22 10:30:54   KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-05-22 09:40:49   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-23 11:40:21   KTB - WBuy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-23 11:25:40   KTB - Sell : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-23 10:09:53   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-23 09:23:43   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-22 10:34:27   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-22 09:30:27   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-22 09:19:09   KTB - Hold : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-09 09:57:50   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-08 10:23:59   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-08 10:11:32   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-08 09:20:18   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-04-08 09:07:06   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-03-25 10:22:18   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-02-02 10:13:50   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-30 14:28:27   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-30 10:52:10   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-30 09:40:08   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-30 08:51:50   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-23 11:22:21   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-22 10:01:04   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-22 09:53:58   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-22 09:02:07   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-07 10:02:19   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-06 10:25:24   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-06 08:52:57   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-06 08:49:27   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
2015-01-05 16:50:20   KTB - Buy : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB   KTB
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น