ข่าวหุ้นย้อนหลัง PTTGC ปีนี้
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

2017-08-17 10:58:26   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-17 09:16:47   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-17 09:00:12   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-11 12:01:48   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-10 11:28:21   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-10 10:57:15   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-10 10:50:49   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-10 10:05:53   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-08-10 09:36:55   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-07-27 10:58:30   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-07-17 09:02:00   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-07-17 08:55:42   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-07-14 09:24:41   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-06-15 10:53:39   PTTGC - ทยอยซื้อ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-05-17 09:13:22   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-04-04 11:51:04   PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-03-15 09:31:55   PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-02-17 16:16:48   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-02-17 11:54:17   PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-02-16 10:07:36   PTTGC - ทยอยซื้อ : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-02-15 14:57:12   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-02-15 09:29:44   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-01-26 09:50:49   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-01-25 09:49:02   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
2017-01-24 10:21:15   PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC   PTTGC
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น