ข่าวหุ้นย้อนหลัง ROBINS ปีที่แล้ว
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ROBINSON DEPARTMENT STORE PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-11-22 10:46:40   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-21 10:40:34   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-21 09:48:00   ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-21 08:56:45   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-16 09:49:37   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-15 14:16:36   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-14 17:30:03   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-11-14 09:14:59   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-10-19 09:05:12   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-10-18 11:19:21   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-08-18 11:50:45   ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-08-18 10:57:30   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-08-16 09:25:12   ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-08-15 10:08:32   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-07-22 10:38:19   ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-07-21 10:23:47   ROBINS - Hold : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-06-13 09:38:35   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-05-16 09:43:19   ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-05-13 11:42:20   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-05-13 10:27:36   ROBINS - Neutral : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-05-12 13:27:22   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-05-12 10:07:24   ROBINS - Neutral : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-04-19 09:44:52   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-04-07 11:29:13   ROBINS - Buy : ROBINSON DEPARTMENT STORE PUBLIC COMPANY LIMITED - ROBINS   ROBINS
2016-04-07 11:28:51   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-03-17 11:17:25   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-03-17 10:40:38   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-03-16 09:14:11   ROBINS - บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-02-24 13:47:47   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-02-23 09:14:24   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
2016-02-19 13:05:58   ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS   ROBINS
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น