ข่าวหุ้นย้อนหลัง VGI ปีที่แล้ว
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

2016-12-26 08:51:50   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-11-04 11:07:29   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-11-03 13:53:03   VGI - Hold : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-11-03 08:53:59   VGI - Hold : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-09-29 14:01:58   VGI - Hold : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-09-09 13:19:39   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-08-30 14:38:02   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-08-05 09:29:36   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-08-04 09:18:24   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-06-30 10:37:15   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-06-09 13:48:00   VGI - Sell : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-05-13 11:48:32   VGI - T-Buy : VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED - VGI   VGI
2016-05-13 10:37:23   VGI - Reduce : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-05-12 13:30:34   VGI - Hold : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-05-12 09:52:16   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-04-05 10:31:58   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-03-18 16:39:28   VGI - Sell : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-03-18 10:52:08   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-29 11:03:26   VGI - Sell : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-28 13:38:50   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-28 10:46:10   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-27 10:51:25   VGI - Hold : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-27 10:06:11   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-18 11:08:24   VGI - Sell : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-13 11:25:13   VGI - บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
2016-01-08 09:17:02   VGI - Buy : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) - VGI   VGI
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น